Sverige – sämst i klassen

Sverige – sämst i klassen

RAPPORT. Låga bostadssociala ambitioner och få verktyg för att hjälpa in resurssvaga hushåll på bostadsmarknaden – så ser den svenska verkligheten ut. Vid en jämförelse med andra länder ter sig svensk bostadspolitik närmast anorektisk, och är via skatter och...
Ny rapport från Attefall och Weiss

Ny rapport från Attefall och Weiss

Låt det eget ägda boendet vara basen! Den slutsatsen drar Stefan Attefall och Lennart Weiss i en ny rappport, som tagits fram på Veidekkes uppdrag. I rapporten diskuteras hur en social bostadspolitik kan formuleras med fokus på det eget ägda boendet. Fyra konkreta...
Alliansen behöver ny reformagenda

Alliansen behöver ny reformagenda

Utan allianssamarbete permanentas socialdemokratin vid makten i Sverige. Det är en av slutsatserna i den utvärderingsrapport som, på de fyra allianspartiernas uppdrag, tagits fram av Stefan Attefall (KD) tillsammans med Hans Wallmark (M), Johan Linnander (C) och Nina...
En ny social bostadspolitik

En ny social bostadspolitik

Satsa på ökad rörlighet genom uppskjuten reavinstskatt och reformerad hyressättning, ge ekonomiskt stöd till resurssvaga hushåll och skapa ett system med förtursboenden.  Det är tidigare bostadsminister Stefan Attefalls recept för en ny social bostadspolitik som han...
Infrastruktur – en slutrapport

Infrastruktur – en slutrapport

I slutet på oktober 2015 presenterade Infrastrukturkommissionen sin slutrapport. Kommissionen finansierades gemensamt av initiativtagarna MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke, KPMG och WSP. Kommissionen bestod av följande ledamöter: Björn Hasselgren, ordförande,...
Alliansregeringens bostadspolitik

Alliansregeringens bostadspolitik

Möjligheter, utmaningar och realiteter – bostadspolitik från 2006 till nutid. I en unik rapport summerar Stefan Attefall den samlade bostadspolitiken under alliansregeringen – och ger en uppdatering av bostadspolitiken efter valet 2014. Rapporten är...