Cecilia Hjorth Attefall

Kommunikatör och aktör på olika arenor men med samma mål: Ett varmt och öppet samhälle.

Solidus AB

Låt oss prata samarbete
Får jag berätta lite mer?

Mitt engagemang delas i dag mellan uppdraget som förbundsordförande i Studieförbundet Bilda, några mindre kommunpolitiska åtaganden och projekt- och kommunikationsarbete inom ramen för Solidus AB, företaget som min man Stefan och jag äger tillsammans.

Min samlade erfarenhet av projektledning, politik, media, kommunikation, styrelsearbete och ledarskap skapar i dag en bred plattform för olika typer av engagemang. Tveka inte att höra av dig, om du bär på en idé om samarbete!

Mer om mig, och mitt fullständiga CV, hittar du nedan.

Vardagspolitik

Bygga samhälle – steg för steg
Får jag berätta lite mer?

Trots att jag under stora delar av mitt liv levt nära den politiska verkligheten, valde jag länge att avstå från ett konkret vardagspolitiskt engagemang. Istället bjöd journalistiken under många år på en viktig arena, sedan civilsamhället med alla sina eldsjälar. Men 2014 utmanades jag av Kristdemokraterna att kliva in i politiken i Jönköpings kommun. Och under många år är det i den kommunpolitiska vardagens alla möten, tankar och kontakter som jag har uttryckt en stor del av mitt samhällsengagemang – och det har känts både meningsfullt och djupt ansvarsfullt.

Under mandatperioden 2019-2022 upptogs min tid av gruppledar-rollen (kommunfullmäktige) och uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och som andre vice ordförande i kommunens barn- och utbildningsnämnd och i kommunstyrelsens personalutskott. Framöver kommer jag främst fokusera på uppdraget som andre vice ordförande i Destination Jönköping, samverkan mellan kommun och civilsamhälle – och kommunens internationella utblickar.

Vill du följa med mig in i kommunpolitiken? Varmt välkommen att följa min politikersida på Facebook!

 

 

 

Orden

Jag skriver. Så enkelt och så svårt.
Får jag berätta lite mer?

I alla år har skrivandet varit min kraftsamling och min glädje – men också min smärtpunkt. Jag skriver. Det är precis så enkelt. Och precis så svårt. 

Min resa med orden började med dagböckerna, de politiska uppropen, den klassiska tidningsjournalistiken och den snabba nyhetsbevakningen. Den fortsatte med religionsreportagen, redaktörsjobben, den privata poesin och rollen som informatör och opinionsbildare.

I dag har också det talade ordet i mitt liv alltmer kommit att bli ett komplement till det skrivna. För att utmana, bilda opinion eller förmedla en känsla, är samtal och diskussionsgrupper emellanåt oslagbara! För att inte tala om hur viktigt ett alldeles klassiskt sammanträde eller årsmöte kan vara. Jag tror på folkrörelser och trofast engagemang över tid.

Om mig

Som kommunikatör, skribent och projektledare drivs jag av en ständig längtan att lära, utvecklas – och påverka. Styrelsearbete i olika former har därför alltmer kommit att prägla mitt arbetsliv. Och min identitet. Jag vill vara med och bära, ta ansvar.

Sedan sommaren 2020 har jag förmånen att få vara förbundsordförande för studieförbundet Bilda, och innan dess var det under många år rollen som styrelseordförande för barnrätts- och biståndsorganisationen Erikshjälpen som stod i fokus i mitt liv. På många sätt fick jag göra en fantastisk resa tillsammans med Erikshjälpen, och erfarenheterna av det utvecklings- och förändringsarbete jag fått vara med och leda – de kommer jag att bära med mig länge! Likaså övertygelsen om att civilsamhället kan mobilisera en kraft och ett engagemang som vår värld behöver!

I övrigt upptas min tid av kommunpolitik och arbete i företaget Solidus AB (se ovan). Mitt fokus ligger främst på villkoren för det civila samhället, barns och äldres välbefinnande och religions- och dialogfrågor. 

Läs mer: Ny förbundsordförande i studieförbundet Bilda.

 

Läs mer om mig

Med en förankring inom både civilsamhälle, media och den kommunpolitiska vardagen, drivs jag i dag allt mer av en önskan att bygga broar och skapa förståelse mellan olika samhällssektorer – allt för att skapa goda förutsättningar för enskilda individer. Det finns så mycket skaparkraft i mellanrummen! Min ambition är att på olika sätt utveckla denna typ av brobyggande inom ramen för Solidus AB.

Studerat har jag gjort i olika omgångar: På universitet i El Salvador, på Journalisthögskolan i Stockholm, och med fokus på kreativt skrivande vid Linnéuniversitet i Växjö. För att knyta ihop säcken har jag under senare år även läst tre terminer religionsvetenskap på distans från Göteborgs universitet och Högskolan i Dalarna. Mina studier i religionsvetenskap har bland annat fokuserat på religionsdialog (”Samtal pågår. Katolska kyrkan och religionsdialog. Reflektioner från en svensk horisont.”) och religiösa förändringsprocesser (”Individen, ansvaret och Gud. Kristen vägledning i skiftet mellan religion och spiritualitet.”)

Min yrkesbakgrund som journalist på Dagens Nyheter, kommunikatör inom kyrkans värld och företrädare för Erikshjälpen kan du läsa mer om på LinkedIn.

Jag bor i dag i Jönköping. Gift med Stefan sedan 1996. Mamma till tre unga vuxna på 21, 23 och 26 år. 

Här kan du ladda hem mitt CV. 

Stefan Attefall
072-513 66 25
stefan(a)attefall.com

Cecilia Attefall
070-783 89 09
cecilia(a)attefall.com

Solidus AB
c/o Attefall
Högabergsgatan 21

554 46 Jönköping

Org.Nr 556990-8741

2 + 6 =