Cecilia Hjorth Attefall

Kommunikatör och aktör på olika arenor men med samma mål: Ett varmt och öppet samhälle.

Erikshjälpen

Förändra världen med barns drömmar.

Får jag berätta lite mer?

”En förändrad värld där barns drömmar får liv.”

Jag har svårt att tänka mig att det finns en mer meningsfull vision att forma sitt dagliga arbete utifrån!

Som arbetande styrelseordförande för barnrätts- och biståndsorganisationen Erikshjälpen, har jag förmånen att tillsammans med ett fantastiskt gäng stå mitt i detta uppdrag. På mitt bord hamnar övergripande, strategiska frågor – och utmaningen att från ett styrelseperspektiv samordna den spännande utveckling som den stora ”Erikshjälpsfamiljen” befinner sig i.

I vårt omedelbara nätverk ingår, förutom själva biståndsorganisationen och second handverksamheten, även Skandinaviska Läkarbanken, Human Bridge – och de nära 60 samarbetskonstellationer som finns kring varje enskild second hand-butik. Lokalt arbetar vi nästan alltid tillsammans med en eller flera föreningar/församlingar.

Erikshjälpen arbetar i dag i ett 20-tal länder, inklusive Sverige. Våra projekt finansieras genom gåvor från faddrar, månadsgivare m fl, men också genom medel från Erikshjälpen Second Hand Butiker, Sida, SMR, Radiohjälpen och Världens barn. Erikshjälpen är även förmånstagare till Postkodlotteriet.

Vi bygger vår verksamhet på en kristen värdegrund och på FN:s barnkonvention. Dessutom låter vi ”Eriks anda” vara en ständig källa till inspiration.

Äldrefrågor

Skapa bästa kommunen att åldras i.

Får jag berätta lite mer?

Trots att jag under stora delar av mitt liv levt nära den politiska verkligheten, valde jag länge att avstå från ett konkret engagemang. Alla år inom journalistiken bjöd på en annan roll, och sedan tog andra typer av uppdrag över. Men 2014 utmanades jag av Kristdemokraterna att kliva in som förste vice ordförande i kulturnämnden, Jönköpings kommun. Efter valet tog jag sedan klivet över till kommunens äldrenämnd, där jag sedan 1 januari 2015 är ordförande.

Sedan dess har jag levt och andats mitt i den utmaning som det innebär att leda en nämnd och hantera alla de sakfrågor som passerar i den vardagspolitiska strömmen av händelser och utspel. Att vara beslutsfattare – och ansvarig även för obekväma och svåra beslut – är inte alltid enkelt. Och just därför är det en sådan viktig roll. På äldrenämndens bord vilar ansvaret för en budget på över 1,3 miljarder kronor – och i förlängningen ansvaret för att våra äldre möter all den omsorg och all den respekt som är en självklar rättighet! Jönköping ska vara den allra bästa kommunen att åldras i!

Rent konkret har äldrenämnden det övergripande ansvaret för all äldreomsorg, all hemtjänst och all hemsjukvård i kommunen. Nämnden ska också medverka i samhällsplaneringen utifrån ett äldreperspektiv.

Skapande

Jag skriver. Så enkelt och så svårt.

Får jag berätta lite mer?

För att hitta kraften att leva utåt, tillsammans med en engagerad make och tre tonårsbarn, har det blivit så dyrbart för mig att när tillfälle ges söka mig inåt. Den vackra retreatgården Wettershus har blivit en älskad plats, en vilopunkt för återhämtning, reflektion och stillhet.

I alla år har också skrivandet varit min kraftsamling och min glädje – men också min smärtpunkt. Jag skriver. Det är precis så enkelt. Och precis så svårt. Jag skriver min egen längtan och formulerar mitt eget engagemang. PM, underlag och reportage är tryggt, självklart. Dikter och barnbokstankar är betydligt mer ömtåligt. Det finns en sårbarhet i det privata.

Min resa med orden började med dagböckerna, de politiska uppropen, den klassiska tidningsjournalistiken och den snabba nyhetsbevakningen. Den fortsatte med religionsreportagen, redaktörsjobben, poesin och rollen som informatör och opinionsbildare.

I dag har också det talade ordet i mitt liv alltmer kommit att bli ett komplement till det skrivna. För att utmana, bilda opinion eller förmedla en känsla är samtal och diskussionsgrupper emellanåt oslagbara! För att inte tala om hur viktigt ett alldeles klassiskt sammanträde eller årsmöte kan vara. Jag tror på folkrörelser och trofast engagemang över tid.

Men jag längtar efter att skriva. På allvar. Att ruska av mig prestation och våga vila i det självklara: min önskan att kommunicera och beröra. Vill du följa med på resa med orden, ska du följa min blogg.

Om mig

Som kommunikatör, skribent och projektledare drivs jag av en ständig längtan att lära, utvecklas – och påverka. Styrelsearbete i olika former har därför alltmer kommit att prägla mitt arbetsliv. Och min identitet.

Idag delar jag min tid främst mellan barnrättsorganisationen Erikshjälpen och äldrenämnden i Jönköpings kommun. I övrigt ligger mitt fokus på bistånd, internationellt engagemang, villkoren för det civila samhället, barns och äldres välbefinnande och religions- och dialogfrågor. Nu senast har jag genom mitt engagemang i studieförbundet Bilda också tagit ett litet kliv in i folkbildningens värld.

Läs mer om mig

Med en förankring inom både civilsamhälle, media och den kommunpolitiska vardagen, drivs jag i dag allt mer av en önskan att bygga broar och skapa förståelse mellan olika samhällssektorer – allt för att skapa goda förutsättningar för enskilda individer. Det finns så mycket skaparkraft i mellanrummen! Redan i dag ser jag hur förutsättningen för denna typ av brobyggande kan komma att utvecklas i det företag, Solidus AB, som jag driver tillsammans med min man, Stefan Attefall.

Studerat har jag gjort i olika omgångar: På universitet i El Salvador, på Journalisthögskolan i Stockholm, och med fokus på kreativt skrivande vid Linnéuniversitet i Växjö. För att knyta ihop säcken har jag under senare år även läst tre terminer religionsvetenskap på distans från Göteborgs universitet och Högskolan i Dalarna. Mina studier i religionsvetenskap har bland annat fokuserat på religionsdialog (”Samtal pågår. Katolska kyrkan och religionsdialog. Reflektioner från en svensk horisont.”) och religiösa förändringsprocesser (”Individen, ansvaret och Gud. Kristen vägledning i skiftet mellan religion och spiritualitet.”)

Min yrkesbakgrund som journalist på Dagens Nyheter, kommunikatör inom kyrkans värld och företrädare för Erikshjälpen kan du läsa mer om på LinkedIn.

Jag bor i dag i Jönköping tillsammans med Stefan och våra tre barn på 16, 18 och 20 år.

Här kan du ladda hem mitt CV.

Stefan Attefall
072-513 66 25
stefan(a)attefall.com

Cecilia Attefall
070-783 89 09
cecilia(a)attefall.com

Solidus AB
c/o Attefall
Högabergsgatan 21

554 46 Jönköping

Org.Nr 556990-8741