Cecilia Hjorth Attefall

Kommunikatör och aktör på olika arenor men med samma mål: Ett varmt och öppet samhälle.

Solidus AB

Låt oss prata samarbete

Får jag berätta lite mer?

Sommaren 2018 är en tid av förändring för mig! I slutet på maj lämnade jag uppdraget som ordförande för Erikshjälpen; en roll som präglat mitt liv under mer än åtta år. På många sätt har jag fått göra en fantastisk resa tillsammans med Erikshjälpen, och erfarenheterna av det utvecklings- och förändringsarbete jag fått vara med och leda – de kommer jag att bära med mig länge! Likaså övertygelsen om att civilsamhället kan mobilisera en kraft och ett engagemang som vår värld behöver! Läs mer.

Den tid som nu frigörs kommer jag att använda för att utveckla mina åtaganden inom ramen för Solidus AB, det företag som Stefan och jag driver tillsammans. I dag ligger företagets fokus framför allt på rådgivning inom bostadssektorn, men vår samlade erfarenhet inom projektledning, politik, media, kommunikation, styrelsearbete och ledarskap skapar en bred plattform för olika typer av engagemang. Tveka inte att höra av dig, om du bär på en idé om samarbete!

Mer om mig, och mitt fullständiga CV, hittar du nedan.

Äldrefrågor

Skapa bästa kommunen att åldras i.

Får jag berätta lite mer?

Trots att jag under stora delar av mitt liv levt nära den politiska verkligheten, valde jag länge att avstå från ett konkret engagemang. Alla år inom journalistiken bjöd på en annan roll, och sedan tog andra typer av uppdrag över. Men 2014 utmanades jag av Kristdemokraterna att kliva in som förste vice ordförande i kulturnämnden, Jönköpings kommun. Efter valet tog jag sedan klivet över till kommunens äldrenämnd, där jag sedan 1 januari 2015 är ordförande.

Sedan dess har jag levt och andats mitt i den utmaning som det innebär att leda en nämnd och hantera alla de sakfrågor som passerar i den vardagspolitiska strömmen av händelser och utspel. Att vara beslutsfattare – och ansvarig även för obekväma och svåra beslut – är inte alltid enkelt. Och just därför är det en sådan viktig roll. På äldrenämndens bord vilar ansvaret för en budget på över 1,4 miljarder kronor – och i förlängningen ansvaret för att våra äldre möter all den omsorg och all den respekt som är en självklar rättighet! Jönköping ska vara den allra bästa kommunen att åldras i!

Rent konkret har äldrenämnden det övergripande ansvaret för all äldreomsorg, all hemtjänst och all hemsjukvård i kommunen. Nämnden ska också medverka i samhällsplaneringen utifrån ett äldreperspektiv.

I valet 2018 står jag tvåa på Kristdemokraternas lista i kommunvalet i Jönköping.

Skapande

Jag skriver. Så enkelt och så svårt.

Får jag berätta lite mer?

För att hitta kraften att leva utåt har det blivit så dyrbart för mig att när tillfälle ges söka mig inåt. Den vackra retreatgården Wettershus har blivit en älskad plats, en vilopunkt för återhämtning, reflektion och stillhet.

I alla år har också skrivandet varit min kraftsamling och min glädje – men också min smärtpunkt. Jag skriver. Det är precis så enkelt. Och precis så svårt. Jag skriver min egen längtan och formulerar mitt eget engagemang. PM, underlag och reportage är tryggt, självklart. Dikter och barnbokstankar är betydligt mer ömtåligt. Det finns en sårbarhet i det privata.

Min resa med orden började med dagböckerna, de politiska uppropen, den klassiska tidningsjournalistiken och den snabba nyhetsbevakningen. Den fortsatte med religionsreportagen, redaktörsjobben, poesin och rollen som informatör och opinionsbildare.

I dag har också det talade ordet i mitt liv alltmer kommit att bli ett komplement till det skrivna. För att utmana, bilda opinion eller förmedla en känsla är samtal och diskussionsgrupper emellanåt oslagbara! För att inte tala om hur viktigt ett alldeles klassiskt sammanträde eller årsmöte kan vara. Jag tror på folkrörelser och trofast engagemang över tid.

Men jag längtar efter att skriva. På allvar. Att ruska av mig prestation och våga vila i det självklara: min önskan att kommunicera och beröra. Några tankefragment hittar du på min blogg.

Om mig

Som kommunikatör, skribent och projektledare drivs jag av en ständig längtan att lära, utvecklas – och påverka. Styrelsearbete i olika former har därför alltmer kommit att prägla mitt arbetsliv. Och min identitet.

De senaste åren har jag främst delat min tid mellan barnrättsorganisationen Erikshjälpen, äldrenämnden i Jönköpings kommun och arbetet i Solidus AB, företaget som min man Stefan och jag driver tillsammans. I övrigt ligger mitt fokus på bistånd, internationellt engagemang, villkoren för det civila samhället, barns och äldres välbefinnande och religions- och dialogfrågor. Nu senast har jag genom mitt engagemang i studieförbundet Bilda också tagit ett litet kliv in i folkbildningens värld.

Läs mer om mig

Med en förankring inom både civilsamhälle, media och den kommunpolitiska vardagen, drivs jag i dag allt mer av en önskan att bygga broar och skapa förståelse mellan olika samhällssektorer – allt för att skapa goda förutsättningar för enskilda individer. Det finns så mycket skaparkraft i mellanrummen! Redan i dag ser jag hur förutsättningen för denna typ av brobyggande kan komma att utvecklas än mer inom ramen för Solidus AB.

Studerat har jag gjort i olika omgångar: På universitet i El Salvador, på Journalisthögskolan i Stockholm, och med fokus på kreativt skrivande vid Linnéuniversitet i Växjö. För att knyta ihop säcken har jag under senare år även läst tre terminer religionsvetenskap på distans från Göteborgs universitet och Högskolan i Dalarna. Mina studier i religionsvetenskap har bland annat fokuserat på religionsdialog (”Samtal pågår. Katolska kyrkan och religionsdialog. Reflektioner från en svensk horisont.”) och religiösa förändringsprocesser (”Individen, ansvaret och Gud. Kristen vägledning i skiftet mellan religion och spiritualitet.”)

Min yrkesbakgrund som journalist på Dagens Nyheter, kommunikatör inom kyrkans värld och företrädare för Erikshjälpen kan du läsa mer om på LinkedIn.

Jag bor i dag i Jönköping tillsammans med Stefan och våra tre barn på 16, 19 och 21 år.

Här kan du ladda hem mitt CV.

Stefan Attefall
072-513 66 25
stefan(a)attefall.com

Cecilia Attefall
070-783 89 09
cecilia(a)attefall.com

Solidus AB
c/o Attefall
Högabergsgatan 21

554 46 Jönköping

Org.Nr 556990-8741