Om oss

Attefall.com - en del av Solidus AB

Attefall x 2

Här på Attefall.com hittar du i dagsläget framför allt aktiviteter, tankar och tjänster som relaterar till Stefan Attefall. Men du kan också nå Cecilia Hjorth Attefall.

Stefan fanns under 19 år med i riksdag och regering, och var mellan 2010 och 2014 civil- och bostadsminister med ansvar för bostadsfrågor, statsförvaltning, offentlig upphandling, trossamfund och begravningsfrågor. I dag är han strategisk rådgivare och driver företaget Solidus AB. Se aktuella uppdrag.

Här kan du ladda hem Stefan Attefalls CV.

Om Solidus AB

Med ambitionen att bygga en solid och värderingsburen verksamhet startade Stefan och Cecilia Attefall hösten 2014 företaget Solidus AB.

I dag ligger företagets fokus framför allt på konkreta bostadsfrågor, men Stefan och Cecilias samlade erfarenhet inom politik, media, kommunikation, styrelsearbete och ledarskap skapar en bred plattform för olika typer av engagemang.

Solidus AB kan hantera uppdrag på många olika arenor, och bjuda på förståelse för dynamiken i både offentlig förvaltning, näringsliv och civilsamhälle.

Solidus AB är delägare i Second Chance Samhällsservicebolaget AB.

 

Historien om Attefallshuset

Aktuella uppdrag

I dagsläget är Stefan involverade i en rad olika processer, framför allt med fokus på bostadsfrågor. Han är bland annat strategisk rådgivare till byggföretaget Veidekke och fastighetsbolaget Heimstaden och driver företaget Solidus AB tillsammans med sin hustru Cecilia. Han är också ordförande för RIO, De rörelsedrivna folkhögskolornas intresseorganisation.

Veidekke, Heimstaden, RIO

Cecilia Hjorth Attefall

Cecilia delar i dag sin tid mellan kommunpolitiken i Jönköping, arbetet i Solidus AB och rollen som förbundsordförande för studieförbundet Bilda. Hon har en bakgrund som journalist, informatör och styrelseordförande för Erikshjälpen.

Kristdemokraterna

Efter att i många år ha levt och andats partipolitik har Stefan i dag inga direkta partipolitiska uppdrag. Men fortfarande bärs han av en stark övertygelse om de kristdemokratiska värderingarnas betydelse! Detta yttrar sig bland annat i ett engagemang i det fristående kristdemokratiska idéinstitutet Civitas. Stefan föreläser också om kristdemokratisk ideologi och värderingsfrågor.

Civitas

Jönköping

Lycksele, Jönköping, Stockholm – Attefalls ”hemma” färdas många mil under ett år! Men vardag, familj och gräsklipparen finns på de västra höjderna i vackra Jönköping – en kommun som växer, utvecklas och engagerar. Här är Stefan och Cecilia med och bygger stad; både handfast och med fokus på välfärdsfrågor. Fler bostäder, trygghet för våra barn och våra äldre, och goda villkor för civilsamhället, står i fokus.

Välkommen till vackra Jönköping!

Stefan Attefall
072-513 66 25
stefan(a)attefall.com

Cecilia Attefall
070-783 89 09
cecilia(a)attefall.com

Solidus AB
c/o Attefall
Högabergsgatan 21

554 46 Jönköping

Org.Nr 556990-8741

14 + 13 =