Ny sajt för ”bostadsnördar”

SAMTAL PÅGÅR. Nu är den här – sajten för alla bostadspolitiska ”nördar”! Bostadspolitik.se vill vara platsen för debatt och fördjupning – och bjuda på nya perspektiv på de komplexa bostadsfrågorna,

Sajten backas upp ekonomiskt av Veidekke men drivs i övrigt av en självständig redaktion med bland annat före detta bostadsminister Stefan Attefall samt Lennart Weiss, Kommersiell direktör på Veidekke och (s)­ märkt bostadspolitisk profil.

I programförklaringen heter det att sajtens syfte är att ge utrymme för debatt men framförallt den sortens fördjupning som vare sig dags- eller branschpress har möjlighet till.

”Bostadsfrågan är komplex vilket per automatik leder till målkonflikter som kräver en djupare analys. Med bostadspolitik.se vill vi både bredda och fördjupa bostadsdebatten och på det sättet ge utrymme förvinklingar och perspektiv som normalt sett inte ges plats i den allmänna bostadsdebatten”, säger Stefan Attefall.

”Det primära syftet är inte att nå ut till en bred målgrupp. Snarare hoppas vi locka kategorin genuina ”bostadsnördar” och ge utrymme för åsikter i alla riktningar, även sånt som ibland stämplas som partsinlagor. I en levande samrådsdemokrati har också partsinlagor en legitim plats i debatten”, menar Lennart Weiss.

Stommen i bostadspolitik.se kommer att bestå av de krönikor, kommentarer och debattinlägg som löpande kommer att publiceras med koppling till dagsaktuella ämnen. Bostadspolitik.se kommer också att anordna debatter och studiosamtal som antingen genomförs live eller förinspelas och publiceras i efterhand. Förutom Attefall och Weiss ingår Anna Bellman samt Linda Jonsson i redaktionen.