Om oss

Engagerade

Politik. Journalistik. Civilsamhälle. Näringsliv.

Våra plattformar, mandat och uppdrag har skiftat genom åren, men engagemanget och önskan att på ett klokt sätt ”bygga samhälle” har varit den samma.

Hösten 2014 startade vi tillsammans företaget Solidus AB. Under många år har fokus framför allt legat på bostadsfrågor, men sedan våren 2023 – då Stefan utsågs till landshövding i Uppsala län – är enbart Cecilia tillgänglig för uppdrag inom ramen för företaget. Detta innebär ett skifte mot kommunikation, ledarskap och organisationsutveckling.

Cecilia Hjort Attefall delar idag sin tid mellan rollen som förbundsordförande i studieförbundet Bilda, arbetet i Solidus AB och engagemanget för Uppsala län. Hon har en bakgrund som journalist på Dagens Nyheter och en bred erfarenhet av styrning och ledning inom både ideell och kommunal sektor. 2010-2018 var hon styrelseordförande för Erikshjälpen. 2015-2018 var hon ordförande i äldrenämnden i Jönköpings kommun, och under åren 2019-2022 ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Läs mer på LinkedIn. 

Stefan Attefall fanns under 19 år med i riksdag och regering, och var mellan 2010 och 2014 civil- och bostadsminister med ansvar för bostadsfrågor, statsförvaltning, offentlig upphandling, trossamfund och begravningsfrågor. De senaste åtta åren har präglats av styrelseuppdrag, utredningsarbete, rollen som strategisk rådgivare och verksamhet inom Solidus AB. Våren 2023 utsåg regeringen Stefan till landshövding i Uppsala län. Hans förordnande sträcker sig fram till 2029.

Läs mer på LinkedIn.


Pressbilder