Stefan Attefall blir landshövding

Regeringen har utsett Stefan till ny landshövding i Uppsala län.

– Jag är stolt och glad över utnämningen. Uppsala är en spännande och dynamisk region där historia, akademi och näringsliv möts.

Det är en tillväxtregion där utmaningen är att bygga infrastruktur och bostäder för människor på ett hållbart sätt. Här kan länsstyrelsen spela en viktig roll tillsammans med andra aktörer, säger Stefan Attefall i ett pressutskick.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/stefan-attefall-ny-landshovding-i-uppsala-lan/

https://svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsala-lan-far-ny-landshovding