Tjänster

Ska vi samarbeta?

Med en förankring inom både civilsamhälle, media och den kommunpolitiska vardagen, drivs jag idag av en önskan att bygga broar och skapa förståelse mellan olika samhällssektorer. Det finns mycket skaparkraft i mellanrummen! Min ambition är att på olika sätt utveckla denna typ av brobyggande inom ramen för Solidus AB.

Min samlade erfarenhet av projektledning, kommunikation, styrelsearbete och ledarskap skapar idag en bred plattform för olika typer av engagemang. Hör gärna av dig om du bär på en idé om samarbete – eller om du vill anlita mig!