Dags att se över avdragen!

Debattartikel DI

EU-kommissionen har visat att Sverige är mest generöst med skattefördelar till bostadsägande av alla EU-länder. En konkret åtgärd som snarast skulle kunna vidtas är att sänka taket för fullt ränteavdrag, menar Stefan Attefall. I en debattartikel i Dagens Industri utvecklar han sina tankar