Alliansen behöver ny reformagenda

Alliansen logga
Utan allianssamarbete permanentas socialdemokratin vid makten i Sverige.
Det är en av slutsatserna i den utvärderingsrapport som, på de fyra allianspartiernas uppdrag, tagits fram av Stefan Attefall (KD) tillsammans med Hans Wallmark (M), Johan Linnander (C) och Nina Larsson (L). De har haft i uppdrag att utvärdera allianssamarbetet sedan starten i Högfors hösten 2004.
Slutsatsen är att Alliansen bör gå till val tillsammans igen, att allianspartierna måste staka ut en ny reformagenda för Sverige samtidigt som man lär sig av organisatoriska brister.