Ägda bostäder – bas för långsiktigt boende

debattartikel DI 1 juli

Debattartikel i Dagens Industri, 1 juli. Lennart Weiss och Stefan Attefall.

Nyligen stod det klart att försöken till en bred politisk uppgörelse om bostäderna misslyckats. I stället lade regeringen och alliansen separata förslag till lösningar. På pluskontot noteras att båda sidor vill fullfölja regelförenklingsarbetet samt vidta åtgärder för att öka rörligheten.

Som helhet är dock flertalet förslag antingen okontroversiella eller otillräckliga. De större greppen lyser med sin frånvaro och ingen av sidorna presenterar en samlad problemanalys. Det betyder att man relativt snart kommer att tvingas till ett bredare omtag.

En långsiktig bostadspolitik måste ge svar på hur unga och kapitalsvaga hushåll ska ges tillträde till bostadsmarknaden. Tvärtemot den etablerade uppfattningen är nyproducerade hyresrätter avsevärt dyrare än ägda bostäder. Ett ökat bostadsbyggande förutsätter därför stöd till ekonomiskt svaga att få tillträde till den ägda marknaden. Det kräver en omläggning av samhällets stöd från byggsubventioner till hushållen.” Läs mer


Ny rapport, som debattartikeln tar sitt avstamp i:

Så ska bostadskrisen lösas. Strategier för en fungerande bostadsmarknad.