AtteWeiss blå-röda manifest bygger broar mellan blocken

BOSTADSPOLITIK. Alla pratar om behovet av en blocköverskridande överenskommelse om bostadsfrågan – men hur ska den se ut? Stefan Attefall, kristdemokrat och före detta bostadsminister, och Lennart Weiss, som har lett socialdemokraternas bostadspolitiska arbetsgrupp, tror sig ha svaret. Tillsammans presenterade de under sommarens Almedalsvecka AtteWeiss blå-röda valmanifest! 15 förslag till en blocköverskridande överenskommelse om bostadspolitiken – användbar för vilken regeringen som än sitter vid rodret under kommande mandatperiod!

 

Almedalsseminariet i sin helhet hittar du här. 

AtteWeiss manifest i sin helhet.

Kort sammanfattning av manifestet.