Folkhögskolorna är viktiga!

NYTT UPPDRAG. Stefan Attefall har valts till ny ordförande för Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation, RIO, som representerar 112 av Sveriges 154 folkhögskolor. De 112 skolorna är folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda.

”Jag känner starkt för folkhögskolan som utbildningsform och för att främja det civila samhället”, säger Stefan i en kommentar.

”Jag vill bidra till att folkhögskolan ska kunna spela en än viktigare roll för att erbjuda en utbildningsväg in i det svenska samhället för många nyanlända, men också för att stärka folkrörelserna som driver skolorna.”

Pressmeddelande