Ge fler chansen att bo i småhus!

DEBATT. En mer modern form av tomträtt kan ge långt fler chans att bo i mindre hus, vilket en majoritet av svenskarna vill. Det motverkar också risken att hushåll lånar för mycket, skriver Stefan Attefall tillsammans David Johansson, Gustaf Edgren och Hans Lind i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Undersökningar som gjorts visar att så många som 6 av 10 svenskar helst vill bo i småhus. Problemet är att kommuner i sitt detaljplanearbete inte i tillräcklig grad prioriterar småhusbebyggelse.

”Det offentligas uppgift måste vara att detaljplanera mark för sådant bostadsbyggande som människor vill ha. Och att ge människor, särskilt dem med begränsad tillgång till kapital, möjligheter att öka sin ekonomiska självständighet. Ett aktivt användande av en modernare form av tomträtt minskar också risken för att många hushåll belånar sig alltför mycket”, skriver debattörerna.