Nu är Hyreskommissionens slutrapport här

 

UTVECKLA HYRESRÄTTEN. ”Om hyresrätten inte ska bli en boendeform bara för människor med svaga ekonomiska resurser måste hyresrättens villkor förbättras och upplåtelseformen utvecklas.” Det säger Stefan Attefall, ordförande för Hyreskommissionen, när kommissionens nu presenterat sin slutrapport.

Hyreskommissionen är en oberoende kommission tillsatt av Hyresgästföreningen. Kommissionen lägger sammanlagt 21 förslag till hur hyresrätten kan utvecklas, bland annat genom en skattereform för hyresrätten, och hur ett bättre fungerande hyresförhandlingssystem kan uppnås.

”Det har varit både spännande och stimulerande att få leda detta arbete. Hyresrätten spelar en viktig roll på bostadsmarknaden, och behöver utvecklas i takt med hur samhället förändras”, säger Attefall. Han betonar också att kommissionens arbete präglats av ett viktigt idéutbyte mellan akademi, politik och fastighetsförvaltning. ”Personligen upplever jag att denna typ av arbetsform verkligen främjar konstruktiva lösningar. Det hedrar Hyresgästföreningen att man tagit detta något okonventionella initiativ.”

Läs mer:

Rapporten i sin helhet

Ekots nyhetsinslag om rapporten:

Dagens Industri skriver om rapporten:

Se SVT Forum från presentationen av rapporten (kl 10.15)

SABO kommenterar rapporten:

Hyresgästföreningen kommenterar rapporten: