Ny rapport från Attefall och Weiss

Rapport Veidekke, bostadskris

Låt det eget ägda boendet vara basen!

Den slutsatsen drar Stefan Attefall och Lennart Weiss i en ny rappport, som tagits fram på Veidekkes uppdrag. I rapporten diskuteras hur en social bostadspolitik kan formuleras med fokus på det eget ägda boendet.

Fyra konkreta förslag presenteras: startlån, bosparande, landsbygdslån och utvecklat bostadsbidrag.

Rapporten i sin helhet: ”Så löser vi bostadskrisen. Strategier för en fungerande bostadsmarknad.”

I en debattartikel i Dagens Industri understryker Attefall och Weiss att ”en långsiktig bostadspolitik måste ge svar på hur unga och kapitalsvaga hushåll ska ges tillträde till bostadsmarknaden. Tvärtemot den etablerade uppfattningen är nyproducerade hyresrätter avsevärt dyrare än ägda bostäder. Ett ökat bostadsbyggande förutsätter därför stöd till ekonomiskt svaga att få tillträde till den ägda marknaden. Det kräver en omläggning av samhällets stöd från byggsubventioner till hushållen.”