Reformarbetet måste fortsätta!

Jönköping munksjöbron”De stora utmaningar som finns på bostadsområdet visar på att reformarbetet måste fortsätta.” Det skriver Stefan Attefall i en debattartikel i Svenska Dagbladet. I dagarna presenterar han också en rapport, på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm, där han fått chansen att reflektera över sina erfarenheter som bostadsminister, men också göra en unik sammanställning av det beslutsläge som bostadspolitiken står i just nu, och vilka konkreta åtgärder som snarast kan vidtas. När det gäller reformarbetet skriver Stefan Attefall:

”Förutom fortsatt regelförenklingsarbete vill jag särskilt peka ut två områden:

En tydligare social dimension i bostadspolitiken måste utvecklas. Även om bostadsbyggandet når en hygglig nivå kommer stora grupper ha svårt att efterfråga bostäder som passar deras plånböcker. Särskilt svårt är det för grupper som har sociala problem, betalningsanmärkningar etcetera.

• Rörligheten på bostadsmarknaden måste underlättas. Uppskovsregler och reavinstskatter hör hit, men också hur vi på ett socialt acceptabelt får ett bättre fungerande hyressättningssystem.”

Rapporten i sin helhet: Möjligheter, utmaningar och realiteter – Bostadspolitik från 2006 till nutid