Skandal att kommuner fortsätter ställa särkrav!

KOMMENTAR. Det är en skandal att 68 kommuner fortsätter bryta mot förbudet mot kommunala tekniska särkrav vid byggande av hus!

Under min tid som bostadsminister drev jag igenom en lagstiftning som förbjuder tekniska krav som avviker från de nationella reglerna – detta för att minska byggkostnader och underlätta mer av industrialiserat byggande som i sin tur pressar byggpriserna. Men många kommuner fortsätter att nonchalera lagstiftningen visar en rapport från Passivhuscentrum, presenterad i Fastighetstidningen.

Varje kommun kan bygga som de vill när det gäller de egna fastigheterna, men att i en myndighetsroll tvinga andra aktörer att bygga dyrare än vad de nationella reglerna kräver är orimligt och gör det bara svårare för människor med tunnare plånböcker att kunna efterfråga en bostad.

Visst är det önskvärt med höga ambitioner när det gäller energiförbrukning och bättre tillgänglighet, men då ska det ske grundat på vetenskap och efter noggranna avvägningar mot kostnadseffektivitet och andra samhällsambitioner. Olika kommuners regler gör att ett hus tillverkat i en kommun inte kan upprepas i nästa kommun. Byggande av SABO:s Kombohus och andra tillverkare av typhus försvåras. Effekten blir dyrare hyror utan att någon miljövinst i regel uppnåtts eftersom uppvärmningen i regel sker med miljövänlig fjärrvärme.

Stefan Attefall

Dela gärna detta med dina följare.