Stefan Attefall ny ledamot i Presstödsnämnden

NYTT UPPDRAG. Nu kliver Stefan Attefall in som ny ledamot av Presstödsnämnden, ett självständigt beslutande organ som fördelar statens stöd till dagspressen. Nämnden prövar ansökningarna om presstöd och beslutar om en tidning har rätt till stöd.

Stefan har själv en bakgrund i tidningsvärlden. I ett par olika omgångar var han dels chefredaktör, dels styrelseordförande för den presstödsberättigade tidningen Samhällsgemenskap (sedermera Kristdemokraten och Poletik). Han deltog även som ledamot i den stora parlamentariska Demokratiutredningen.

”Detta är ett mycket spännande uppdrag i en tid då medielandskapet radikalt ritas om. Den fria och starka pressen är en av demokratins grundbultar – och ska ges goda förutsättningar att verka och utvecklas”, säger Stefan Attefall.

 

 

 

https://www.mprt.se/presstod/presstodsnamnden/