Kan hyresrätten lösa bostadsbristen?

ALMEDALEN. Hushållens skuldsättning och hyresrättens förutsättningar för att lösa bostadsbristen är några av de teman som engagerar Stefan Attefall under årets Almedalsveckan. På Veidekkes arena på Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, medverkar han i följande seminarier:

Kan hyresrätten lösa bostadsbristen – finns kapitalet och kan hushållen efterfråga nya hyresrätter?
1 juli 13.00-14.30. Spegelsalen

Överdrifter, felaktigheter och rena missförstånd – en analys av debatten om hushållens skuldsättning.
2 juli 09.00-10.15. Spegelsalen

Hushållens skulder vs behovet av nya bostäder – vad är svaret i en debatt där åsiktsgapet bara ökar?
2 juli 12.30-14.00. Spegelsalen

Kan hyresrätten lösa bostadsbristen?
(Kortversionen) 4 juli 08.00-08.45. Spegelsalen

Bostadspolitisk landskamp – vad kan vi lära av andra länder?
4 juli 10.30-12.00. Spegelsalen