Störst i Sverige

Som styrelseledamot i Heimstaden Bostad AB är jag stolt över att få vara med på en fantastisk resa! Vi är nu det största fastighetsbolaget i Sverige med fastighetsvärden på ca 170 miljarder kronor, cirka 115 000 lägenheter och verksamhet i sju länder. Då har jag inräknat beslutade men i närtid ännu ej tillträdda fastigheter.

Heimstadens vision är ”one million friendly homes”, så resan har bara börjat.

Stefan Attefall

 Lär mer i Fastighetsvärlden.