Sverige – sämst i klassen

RAPPORT. Låga bostadssociala ambitioner och få verktyg för att hjälpa in resurssvaga hushåll på bostadsmarknaden – så ser den svenska verkligheten ut. Vid en jämförelse med andra länder ter sig svensk bostadspolitik närmast anorektisk, och är via skatter och avgifter framför allt en intäktskälla för staten. Stödet till hushållen är generellt sett svagt. Trots att ägda bostäder dominerar bostadsmarknaden och är den billigaste boendeformen, sticker Sverige ut som ett land som helt saknar verktyg för att hjälpa förstagångsköpare och kapitalsvaga att köpa sin bostad.

Detta framgår av en ny rapport där 12 med Sverige jämförbara länders bostadssociala ambitioner granskats. Författare är Stefan Attefall tillsammans med Lennart Weiss och Linda Jonsson med underlag från analysföretaget Evidens. Det är Veidekke som möjliggjort rapporten, men författarna själva står för åsikterna i rapporten.

Rapporten visar att finansiering, risker, bostadsbyggande och sociala behov måste lösas i ett sammanhang. Det fanns en tid då den sociala bostadspolitiken gav Sverige internationell ryktbarhet. Det är historia. Nu är vi snarare sämst i klassen. Om Sverige åter vill bli ett föregångsland måste vi vara öppna för att lära av andra länder och söka nya svar på gamla frågor.

Måndagen den 3 juli diskuteras rapporten på ett seminarium i Almedalen.

Dagens Nyheters debattsida skriver vi måndagen den 3 juli om rapporten.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet:

Sverige – sämst i klassen