Unikt samarbete mot fusk

I ett unikt samarbete mellan alla delar av byggbranschen tillsattes i början av 2020 en Byggmarknadskommission för att kartlägga problemen med fusk och kriminalitet på den svenska byggmarknaden. Ambitionen är att presentera förslag som främjar en sund byggbransch med goda sociala villkor och konkurrens på likvärdiga villkor.

I en debattartikel på DN Debatt (7 feb 2020) skriver företrädare för Byggföretagen och fackförbundet Byggnads tillsammans med kommissionens ordförande Stefan Attefall:

”Vi som tagit initiativet till Byggmarknadskommissionen sitter ofta på olika sidor av förhandlingsbordet, och tycker inte alltid lika. Men i detta står vi helt enade. För det vi ser är allvarliga systemfel som kostar samhället oändligt mycket mer än det smakar. Kostnader i förlorade liv och hälsa, förlorade skatteintäkter och dyra byggprojekt. Det behövs ett helhetsgrepp för både branschens aktörer och myndigheter. Och arbetet kan inte vänta. Det påbörjas därför i dag.”

Utöver Attefall deltar följande personer i kommissionens arbete:

  • Generaldirektör Ann-Marie Begler
  • Förre ordföranden för IF Metall, Anders Ferbe
  • Tidigare vd för NCC i Sverige, Svante Hagman
  • Arbetsrättsjurist Susanna Ribrant
  • VD:n för Malmös kommunala bostadsbolag, Marie Thelander Dellhag.

”Skälet till att jag engagerat mig i detta är att jag tror att vi med det engagemang som finns i hela byggbranschen kan göra skillnad. Ett stort samhällsproblem behöver fakta och förslag på konkreta lösningar. Det blir en spännande utmaning att leda detta arbete”, säger Stefan Attefall

Läs mer om kommissionen:
Byggnads

Byggvärlden

Jönköpings Posten