Var finns pengarna till framtidens bostäder?

VEM SKA FINANSIERA? Bostadsbyggandet sjunker dramatiskt trots högkonjunktur och ett stort behov av nya bostäder. Veidekke har bett Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, och Ted Lindqvist, vd för analysföretaget Evidens, djupdyka i en rad frågeställningar. Vilka effekter ger dagens kreditrestriktioner? Hur har kapitalmarknadsregleringarna sett ut historiskt och vilka följder har dessa fått? Är dagens hushåll överskuldsatta? Och avslutningsvis – vilka finansieringsalternativ står till buds? I rapporten Vem ska finansiera framtidens bostäder? ger de svar.

Veidekkes bostadspolitiska expertteam, Lennart Weiss, Linda Jonsson samt Stefan Attefall kompletterar analysen med att dra en rad slutsatser av Jörnmark och Lindqvists rapport. Avslutningsvis konstateras att:

”Sedan systemskiftet genomfördes på 1990-talet har Sverige idag en efterfrågestyrd bostadsmarknad som lägger både ansvar men också valmöjligheter i konsumenternas händer. Framtida bostadsreformer bör vinnlägga sig om att förvalta de positiva effekterna av 1990-talets åtgärder, se upp så att inte tidigare gjorda misstag tillåts gå i repris samt vidta politiska åtgärder som gör att ekonomiskt svaga hushåll får sina bostadssociala behov tillgodosedda. Det är hög tid för politikerna att kliva fram och ta ansvar.

Samma utmaning återfinns i rapportförfattarnas gemensamma debattartikel i Dagens Industri den 3 juli i år med rubriken ”Politikerna sänker bostadsmarknaden”. Dagen efter genomfördes ett välbesökt seminarium på Almedalsveckan, där rapporten från Veidekke presenterades. Här kan du se seminariet i sin helhet.

Stefan Attefall passade också på att fånga upp några kommentarer:

Intervju med professor Peter Englund, Handelshögskolan i Stockholm

Intervju med Kerstin af Jochnick, vice riksbankschef