”Vi står på tröskeln till djup social kris”

Fotograf: Rickard L Eriksson

Fotograf: Rickard L Eriksson

Den bostadssociala utmaningen är inte enbart en fråga om invandrare, arbetslösa och människor med sociala problem. Utmaningen sträcker sig långt in i kretsar som både borde ha råd och möjlighet att ordna sitt eget boende. Situationen är mycket allvarlig, skriver Stefan Attefall i en debattartikel i Svenska Dagbladet