1000 attefallshus under 2015

1000-attefallshus

Minst 1 100 attefallsbostäder har anmälts under 2015, uppger Boverket. För andra halvåret 2014 var motsvarande siffra cirka 500 anmälningar. I Boverkets årliga plan- och byggenkät till landets kommuner ställs frågor om inkomna anmälningar gällande bygglovsbefriade åtgärder. Enkäten visar att det under 2015 inkom minst 1 100 anmälningar avseende bygglovsbefriade åtgärder i form av komplementbostadshus eller inredande av ytterligare bostad, skriver Boverket.

Källa: Boverkets indikatorer, sid 14.

Läs mer om historien bakom attefallshuset.

Spara

Spara

Spara