Alliansregeringens bostadspolitik

Bostadsrapport

Möjligheter, utmaningar och realiteter – bostadspolitik från 2006 till nutid. I en unik rapport summerar Stefan Attefall den samlade bostadspolitiken under alliansregeringen – och ger en uppdatering av bostadspolitiken efter valet 2014.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Fastighetsägarna, och presenterades i juni 2015. Alla då pågående statliga utredningar redovisas.

Bostadspolitisk rapport, Fastighetsägarna

Intervju på Fastighetsägarnas hemsida