En ny social bostadspolitik

En ny social bostadspolitik

Satsa på ökad rörlighet genom uppskjuten reavinstskatt och reformerad hyressättning, ge ekonomiskt stöd till resurssvaga hushåll och skapa ett system med förtursboenden.  Det är tidigare bostadsminister Stefan Attefalls recept för en ny social bostadspolitik som han...
Infrastruktur – en slutrapport

Infrastruktur – en slutrapport

I slutet på oktober 2015 presenterade Infrastrukturkommissionen sin slutrapport. Kommissionen finansierades gemensamt av initiativtagarna MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke, KPMG och WSP. Kommissionen bestod av följande ledamöter: Björn Hasselgren, ordförande,...
Alliansregeringens bostadspolitik

Alliansregeringens bostadspolitik

Möjligheter, utmaningar och realiteter – bostadspolitik från 2006 till nutid. I en unik rapport summerar Stefan Attefall den samlade bostadspolitiken under alliansregeringen – och ger en uppdatering av bostadspolitiken efter valet 2014. Rapporten är...